Antalya Terapi Güncesi


Antalya Terapi Güncesi

Antalya terapi güncesi başlıklı yazımızda,terapilere başvuran kişiler için kullandığımız terapi süreçlerini tanıtıyoruz. Bu yazıda, bireysel psikoterapi, evlilik terapisi, ve cinsel terapide izlenen süreçleri özetliyoruz. Antalya terapi başlıklı yazımızda, öngörüşme, değerlendirme görüşmeleri, değişim ve direnç görüşmeleri  gibi alt başlıklarda terapi süreçlerini ele alıyoruz.

Antalya Terapi Şeklimiz

Antalya ‘da uzman psikolog arayorum diyen danışanlarımız, Antalya Terapi merkezini arayarak randevu alabilirler.  Randevu saatinde asistanımız kliniğimimizde onları karşılar. Her danışan için açılan dosyaya, danışanın ilk görüşmede doldurulacağı form ve anket sonuçları eklenir. Psikoterapist ile seans odasında  buluşan danışan, 50-60 dakika süren seansa katılır. Terapist, bazen çeşitli sorularla danışanları yakından tanımaya çalışır. Yaşadığınız sorun ne, kim nasıl etkileniyor gibi konuları anlatmanızı ister. Terapiye başvurma nedeni, sorunun ilk kim tarafından fark edildiği, terapiye kimin yönledirdiği ilk görüşmede önemlidir.

Antalya Terapi’ de Öngörüşme

Antalya terapi ön görüşmede şu sorulara cevap aranır: İşleri kötüleştiren olay ne? Problemi kim ve nasıl yaşıyor? Kişinin birlikte yaşadığı kişilerin problem hakkında düşünceleri nedir? Sorunu ortadan kaldıran koşullar neler? Bireysel olsun çift olsun terapiden beklentileri net mi? Terapi süresince hangi teknikler kullanılacak? Seans süresi ve sıklığı nasıl olacak?

Ön görüşme sonrası terapiye devam etme kararı olsun ya da olmasın, süreçte okunacak kitaplar ve filmler verilir.

Danışanın Hikayesinin Dinlendiği Değerlendirme Görüşmeleri

İlk görüşme sonrası, terapiye devam etmek isteyen danışanlarla, ortalam 2 seans bireysel seans yapılır. Yapılacak değerlendirme görüşmeleri, danışanların ihtiyaç ve olanakları doğrultusunda haftada bir ya da bir hafta içinde sıkıştırılmış biçimde yapılır.

Antalya Terapi Değerlendirme görüşmelerinde, terapist, danışanın içinde ve dışında yaşadığı çatışmaları ifade etmesine imkan sağlar. Bu seanslarda  her türlü duygular dile getirilir. Danışanın çocukluğunun geçtiği aile ortamında, kim kiminle ne tür iletişim kurmuş araştırılır. Aile genogramı detaylı biçimde incelenir. Aile travmaları kadar bireysel travmaların da etkisi araştırılır. Çocukluk travmalarının şu an yaşanan probleme etkisini araştırılılır

Kısacası, Antalya terapi süresince yapılacak değerlendirme görüşmelerinde danışanın tüm yaşam hikayesi dinlenir. Karşılaşmış olabileceği her türlü kayıp, yoksunluk, travma ve hayal kırıklıklarının kişiliğine ve yaşanan sorunlara etkisinin olabileceğini keşfetmeye çalışılır.

Antalya Terapi ‘de Kullanılan Terapi Teknikleri

Terapi seansları boyunca bir çok kuramdan yaralanılır. Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi ilk başvurulacak kuramdır. Kimi durumda, gerektiğinde analitik psikoloji, psikoanaliz, gerektiğinde EMDR, Duygu Odaklı, Aktarım Odaklı, Transaksiyonel Analiz gibi bir çok farklı terapi kuramı yol göstericidir. Gerçekleştirilecek görüşmelerde, değerlendirme sonucuna göre bu kuramlardan biri ya da bir kaçı seçilir.  Böylece, bir vaka formülasyonu oluşturulur. Terapinin amacı, danışanın sorunlarını çözmesine, değişim ve gelişimine katkı sumaktır.

Terapide Değişim ve Direnç 

Antalya terapi sürecinde, yapılan formülasyona ve danışanın ihtiyaç ve olanaklarına göre haftada bir, 50-60 dakikalık seanslar yapılır. Değişim ve direnç seanslarında ilişkisel, bilişsel, duygusal, davranışsal ve sonlandırma aşamalarını kapsar. Bu aşamada kaç seans çalışılacağını tamamen sizin ihtiyaç ve olanaklarınız belirler. Değişim  ve direnç görüşmeleri  5-10 seanstan, 18-24 seansa kadar sürüdürülebilir.

Seans içinde ortaya konulan her türlü bilgi, istek ve arzular doğrultusunda yaşamınızda uygulayabileceğiniz ‘ev ödevleri’ şeklinde oyunlar oluşturulabilir. Kararlaştırılan ‘ev ödevleri’ bir sonraki haftaya kadar danışanlar uygulayıp gelirler. Bu şekilde danışanlar seansta yaşantısal olarak farkındalık ve iyileşmeyi yakalar. Danışanlar seans dışı yaşamlarında, elde ettikleri bu iyileşme ve farkındalığı  hayata geçirmeye başlarlar.

Antalya Terapi İlkemiz

Psikoterapinin en temel ilkelerinden, gizlilik ve mahremiyet tüm terapi sürecinde titizlikle korunur. Danışanların seansta dile getirdiği her şey, duygu, davranış ve düşünceler son derece değerlidir. Bu yüzden, danışanlar yargılanmadan, eleştirilmeden, akıl vermeden ya da tavsiyede bulunmadan dinlenir. Terapist danışanı her şeyi ile koşulsuz bir şekilde kabul eder. Çünkü, seanslarda yaşanılan her anın bir anlamı vardır. Bütün bunların danışanın kendi içinde mutlaka bir karşılığının olduğuna inanılır. Antalya Terapi sürecinde, psikoterapist, seanslarda danışanın dilediği her şeyi özgürce ve güven içinde dile getirmesini sağlar. Danışanın bu ihtiyacının karşılanması terapistin en önemli sorumluluğudur.

Antalya ‘da uzman psikolog arıyorum diyenler, Antalya psikoloji sitemizde bulunan terapiler hakkında aşağıdaki yazılar ilginizi çekebilir:

Çocuk Ergen Danışmanlığı 

Terapiye İhtiyacım Olduğunu Nasıl Bilebilirim?

 

©2017 Klinik Psikolog, Psikoterapist, Ali Bıçak, Her Hakkı Saklıdır.

Antalya Psikoloji içeriğini sürekli yeniler, yeni içerikler üretmeye devam eder. 

Antalya Psikoterapi

Antalya Psikolog