Antalya Psikolojik Danışma


Antalya Psikolojik Danışma

Antalya Psikolojik Danışma Merkezi’ne başvuranları bilgilendirmek amacıyla yazılar hazırladık. Antalya Psikolojik Danışma olarak, bireysel psikoterapi, çocuk psikolojisi, ergenlik çağı, yetişkinlik dönemi ile ilgili psikolojik sorunlarda psikolog ve psikolojik danışman kadrolarıyla psikolojik yardım hizmeti sunuyoruz.

Antalya psikolojik danışma başlıklı yazımızı, bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti veren kurumumuza ne tür sorunlarla başvurabileceğinizi ve nasıl bir terapi süreci ile karşılaşacağınızı bilgilendirmek amacıyla hazırladık. 

Antalya Psikolojik Danışma Konuları

Antalya Psikolojik Danışma Merkezine bir çok konuda başvurabilirsiniz. Aşağıdaki psikolojik olarak zorluk yaşayan ve psikolojik danışma merkezine başvuru nedenlerini sıraladık:

 • Depresyon ve depresyon belirtileri

 • Etkili iletişim becerileri

 • Kaygı bozuklukları

 • Takıntılı düşünceler

 • OKB

 • Evlilik ve ilişki sorunları

 • Kendine güvensizlik

 • Stres belirtileri

 • Öfke yönetimi

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

 • Kayıp-yas

 • Kariyer planı

 • Yeme bozuklukları

 • Aile ve ilişki sorunları

 • Cinsel yönelim ve cinsel kimlik sorunu

 • Travma sonrası stres bozukluğu

 • Sınav kaygısı

 • Cinsel istismar

 • Fiziksel istismar

 Bizimle iletişime geçtikten sonra, aşağıdaki süreç planlı bir şekilde işlemeye başlar. 

 • Öngörüşme (1 Seans)

 • Bireysel Değerlendirme Görüşmeleri (En Az 2 seans)

 • Değişim ve Direnç Görüşmeleri  (5 ila 10 Seans)

Antalya Psikolojik Danışma Süreci

Öngörüşme

Randevu saatinde kurumumuzda sizi asistanımız karşılayarak size bir dosya açar ve tarafınızdan doldurulacak form ve anketleri size sunar. Ardından kurumumuzun terapisti sizinle buluşarak, yaklaşık 50 dakikasüren bir görüşme yapar. Terapistiniz,  bu görüşmede yaşadığınız sorunlara dair bir fikir edinmek amacıyla küçük müdahalelerde bulunur ve sorunlarınıza dair bakış açınızı yakalamaya çalışır. İşte ön görüşmede sizi terapiye getiren sorununun ne olduğu, bu sorunun nasıl, ilk ne zaman, hangi yaşamolayı ile ortaya çıktığı araştırılır.  

Öngörüşmede, Ne oldu da işler daha da kötüye gitti? Yaşanan sorunlardan kim, nasıl ve ne kadar etkilendi? Danışanın yakınları probleme dair ne düşünüyor ve neler yapıyor?  İyi durumlarda işler nasıl yolunda gidiyordu? Terapi boyunca bireysel olarak hangi hedef, amaçlara ulaşmak istiyorsunuz? Nasıl bir müdahale planı yapılacak, kaç oturum, hangi sıklık ve ne kadar sürecek? gibi sorulara cevap aranmaya çalışılır.

Öngörüşmeye danışanlara okunacak kitap ve izlenecek filmler listesi verilir.

Bireysel Değerlendirme Görüşmeleri

Öngörüşmenin ardından, terapiye devam etme kararı alırsanız, en az 2 seans bireysel değerlendirme görüşmesi planlanır. Bu görüşmelerolanaklarınız doğrultusunda ister bir hafta içinde, isterse haftada bir olacak şekilde tamamlanabilir. Değerlendirme görüşmelerinde, terapistiniz, kendi içinizde ve dışınızda yaşadığınız çatışmalara dair her türlü dugunuzu dile getirmenize fırsat sağlar. Bireysel öykü formu ile original ailenizdeki bireyler ve bu bireylerin hem bir birleri, hem de sizinle olan iletişim ve etkileşim modellerini araştırır. orijinal ailenizle ilgili her türlü anı, duygu, biliş, davranış ve tutumların izleri sürülür ki şimdiki sorununuza netür yansımaları olabileceği hakkında fikir sahibi olunabilsin. 

Psikolojik danışman ve bireysel psikoterapide yapılan değerlendirme görüşmelerinde yaşam hikâyenizde karşılaşmış olabileceğiniz her türlü kayıp, yoksunluk, psikolojik travma ve hayal kırıklıkları, kaygı, korku, depresyon belirtileri ve depresyon hali, endişe, panik atak uykusuzluk belirtileri, özgüvensizlik, yalnızlık, ölüm, psikolojik travma durumları ve ilişkinizde yaşadığınız çatışmalara değin birçok alanda kişiliğinize ve terapiye getirdiğinizsoruna ne tür yansımaları olabileceğini keşfetmeye çalışılır.

Bu görüşmelerde ve devam eden terapi seansları boyunca, başta Bilişsel ve Davranışçı kuram olmak üzere, gerektiğinde Analitik, gerektiğinde EMDR, Duygu Odaklı, Aktarım Odaklı, Transaksiyonel Analiz gibi bir çok farklı terapi ekollerinden yararlanılır. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda bu kuramlardan biri ya da bir kaçına göre bir formülasyon geliştirilir ki sizin amaçladığınız değişim ve gelişimlere ulaşmanıza rehberlik edilebilsin.

Değişim ve Direnç Görüşmeleri 

Bireysel danışmanlığa devam ederseniz, değerlendirme görüşmelerinin akabinde ihtiyaç ve olanaklarınıza göre haftada bir, 60 dk. sürecek olan bireysel görüşmeler planlanır. Bu süreç, ilişkisel, bilişsel, duygusal, davranışsal ve sonlandırma aşamalarını kapsar. Her aşamada kaç seans çalışılacağını tamamen sizin ihtiyaç ve olanaklarınız belirler. Bu süreç 5 ila 10 ve daha fazla seans arasında değişebilmektedir. Terapi seans ücretleri, psikolog seans ücretleri uzmanın mesleki deneyimi, yaşı ve yaşadığı şehre göre değişiktir.

Bu görüşmelerde, seans içinde ortaya konulan her türlü bilgi, istek ve arzular doğrultusunda yaşamınızda uygulayabileceğiniz ‘ev ödevleri’ şeklinde oyunlar oluşturulabilir ve sizden gelecek seansa kadar uygulamanız istenebilir. Böylece siz hem seanslarda yaşantısal olarak iyileşirken, hem de seans dışında bu iyileşmeleri sürdürmüş olursunuz

Antalya Psikolojik Danışma Merkezinde uyguladığımız bütün psikoterapi ve psikoterapi türlerinde olduğu gibi, bireysel psikolojik danışmanlık sürecinde de gizlilik ve mahremiyet ilkesine sıkı sıkı bağlı kalarak çalışmalarımızı sürdürürüz. Seansta dile getirdiğiniz her türlü bilgi, yaşantı, duygu, yargılanmadan, eleştirilmeden ve her hangi bir akıl verme ve tavsiyede bulunulmadan, koşulsuz bir şekilde kabul edilerek dinlenir. Zira yaşadığınız her anın, sizin içinizde bir karşılığının olabileceğini varsayarak, her ne olursa olsun, özgür bir şekilde ve güven içinde dile getirmenizi sağlamak bizim en temel sorumluluğumuzdur.

©2017 Klinik Psikolog, Psikoterapist, Ali Bıçak, Her Hakkı Saklıdır.

Antalya Psikoloji içeriğini sürekli yeniler, yeni içerikler üretmeye devam eder.