Narsisizm Nedir?


Narsisizm Nedir ?

Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Narsizm nedir? başlıklı bu yazımızda “narsizm ne demek, narsist nedir, narsist kişilik nedir ve narsist kişilik bozukluğu nedir” gibi soruların cevaplarını yazmaya çalıştık.

Narsist kişilik yapısının birtakım ortak özellikleri vardır. Psikolog ve psikolojik danışma desteği ile narsist kişilik örüntüsü olan kişilerle psikoterapinin mümkün olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Antalya’da narsist nedir sorusunun cevabı için ulaşabileceğiniz psikoterapi merkezlerinde narsist kişilik bozukluğu terapisinden yararlanabilirsiniz.

Narsist Kişilik  Özellik ve Eğilimleri 

Narsizim Nedir? İnsanlar yalnız hastalık ve sağlıkları söz konusu olduğunda değil, gelecekle ilgili her türlü vaatlerin bildirilmesinden rahatlık duyarlar. Geleceği bilmek, “iyileşecek miyim, gelecekte nelerle karşılaşacağım”, kişinin, dünyanın kendi etrafında döndüğünü hissetmesine katkı sağlar.

Gelecekten bilgi alıp vermek, merak ve keşif duyguları ile gizli ilimlere vakıf olmak, yıldız falı, ebced hesabı gibi uğraşlarla geleceği bilmek, insanların aklından geçeni okumak gibi meselelere eğilimi fazla olan insanların birtakım ortak özellikleri vardır.

Narsizm Nedir ?


Kimsenin bilmediğini bilme isteği, her şeye hakim olma isteği, daha çok ilkel narsistik çekirdekle alakalıdır. Bütün insanlar ilkel narsistik çekirdekle varolurlar. Bu çekirdek, kendisinin tümden güçlü, her şeye gücü yeter, adeta tanrısal bir güce, biricik olma duygusu hissettirir.

Bebekleri bilirsiniz, yaşamlarının ilk yıllarında her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak birileri illa ki olacaktır. Böylece bebek dediğimiz varlık her şeyi görme ve bilme duygusuyla bir yanılsamanın içinde büyümesini sürdürür. Bebek, “Ingaaa, mammaaa” dediğinde, altı pislendiğinde, canı yandığında dünyaya verdiği mesajlarla geçici cennetini yaşamayı sürdürür. “İstiyorum ve oluyor, dünya benim çevremde dönüyor, bakınız bana el üstündeyim biricik ve vazgeçilmezim” şeklinde özsevicilik diye tanımlanan, narsistik yapının içinde büyür.

Narsist Ne Demek ? Narsist Nasıl Olunur ?

İlkel narsistik yapı, öyle ya da böyle kırılacak, normal gelişim dediğimiz ikincil narsisistik evreye dönüşmek durumundadır. Nedir ikincil evre? Birçoğumuzun kendimiz hakkında hissetiğimiz değerlilik, biriciklik ve kendimizi sevme duygusudur. Normal insan bir miktar narsistik duygular barındırmalıdır. İkincil evre adeta tanrısallıktan, sıradanlığa geçiş evresidir. Herkes bir miktar kendini sever. Kişi aksi durumda kimseyle sevecen ilişkiler içinde olamaz.

Aşırı Kırılmış Çocukluklar Narsizm Gelişir

Kırılma dedik, bebeğin öyle ya da böyle primer narsistik yapısının onun kaldırabileceği düzeyde,  yerinde ve yeterince kırılmasına destek olacak bir çevreye ihtiyacı vardır. Tahmin edersiniz bu çevre, daha çok onun bakımını veren kişidir: bu genellikle annedir. Anneler bilmeden fark etmeden bebeğin kırılmalarının şiddet derecesini belirliyor. Uçağın piste hiç inememesi ya da pisti sert bir düşüşle parçalaması diye nitelendireceğimiz olguya da narsisisit kişilerin bütünlüğünü koruma çabaları diyebiliriz. Yani insan yavrusunun burnu sürtülecek, uçuş pozisyonundan zemine doğru hafif bir iniş yapacaktır. Bu inişte pistin buzlu, sert, hırpalayıcı etkisine karşı hava yastığı işlevi görecek birilerine ihtiyaç vardır.

Narsistik Çekirdeğin Kırılması

Anne, bebeğin narsisistik çekirdeğinin kırılmasını optimal düzeyde nasıl sağlayacak? Bebeğin narsistik yapısının tamamen dağılması ya da kılına zarar gelmemesi demek, ikincil narsizme  geçişini engelleyecektir. Yeteri kadar kırılmamış ya da gereğinden fazla kırılmış bu primer narsistik yapının bir yansıması olarak insanlar yetişkinlikte, yaşamlarının ilerleyen kısmında, geleceği bilmek, keramet sahibi olmak ya da böyle birine biat etmek veya birtakım mucizelerin gerçekleşebileceğine inanmak isterler. Tıpkı bebeğin altı kirlendiğinde, gazı olup sancılandığında olduğu gibi; birisi ya da bir güç gelsin ve  benim zihnimdekini ben de onunkini okuyayım ve benim ihtiyaçlarımı gidersin beklentisi içindedir.

Narsistik Çekirdeği Kırılmamış Çocuklar Narsist Olurlar


Bebeğin yerinde ve yeterince kırılması demek, annesi bebeği zaman zaman bekletip ihtiyaçlarını görmemesi (duygusal ve fizyolojik ihtiyaçlar), örneğin açlığını, sancısını bir süreliğine kendi kendine yatıştırmayı deneyimletebilmesi, bebeğin annesi gelene kadar bekleyebilme kapasitesini geliştirebilmesi demektir.  Bazı anneler bebeklerinin her anını gözetler ve mesaj almadan, bebeğin açlık-susuzluk mesajı vermesini beklemeden her daim hazır ve nazır bir şekilde, an bile kaçırmadan bebekleri ile ilgilidirler. Aşırı korumacı, helikopter annelerin bebekleri ilkel narsistik çekirdeklerini kolayca çıtlatamıyorlar.

Hangi Çocuklar Narsist Kişilik Bozukluğu Yaşar?

Bebeğin aşırı kırılmasında, bebeğin ihtiyaçlarını giderebilecek, görüp anlayabilecek kapasitede bir bakım verenin yokluğu söz konusudur. Bebek saatlerce aç ve susuz beklemiş olabilir, kaldırabileceğinden fazla korkmuş, acı çekmiş, ruhsal varlığı onanmamış olabilir. Bakım veren kendisiyle meşgul olup; bebeğinkini göremeyip, onun duygularını düzenlemesine hiç destek olamamış olabilir. Bu durumda bebek yoğun bir biçimde kırılmakta, travmatize yaşantılara maruz kalmakta, kendinin sınırlarını net bir biçimde deneyimleyememektedir. Dış dünya ile kendisinin ayırımına varamayıp, dünya ile bütünleşmektedir.

Narsist Kişilik Nasıl Oluşur ?

Bu ve buna benzer özelliklere sahip bir çevrede büyümüş bebek; fantastik bir dünya içinde, kendi biçare ve güçsüzlüğünü yadsıyarak, tümgüçlü, biricik, aşırı hak edilmişlik duyguları içinde kırılmasını bir ömür tamir etme çabası içinde bir kişilikle yoluna devam edecektir.

İnsanlar  gelecekle ilgili bilinmezlikleri bilmek, keramet sahibi olmak, fala bakmak, bir medyuma başvurmak, üstün özelliklere sahip olduğuna inanılan kişilere muska gibi spiritüel eşyalara başvurmak şeklindeki eğilimlerini sözünü ettiğimiz bu çekirdeğin kırılmalarıyla açıklayabiliriz.

Narsist Kişilik Nedir ? Narsizm Nedir?

Niçin insanlar, bilimsel ve tıbbi çözümler dururken alternatif yollara başvururlar? Narsistik kırılmaları optimum düzeyde yaşamamış kişiler, bu kırılmalarını tamir edebilmek için büyüsel bir takım fantastik dünyada yaşamayı seçerler. Gerçek bir dünya dururken fantastik dünyada yaşamak, üstelik bilimdeki hızlı ilerlemelere rağmen, insanların hacı-hoca, medyum, türbe ve yatır gibi doğaüstü kaynaklara daha fazla yönelmelerini böyle açıklayabiliriz.

Narsistik Kişilik Yönelimleri

Bu kişiler narsistik incinmelerini bu şekilde korumaya çalışırlar. Gerçek dünyadaki eskiden bilinmeyen şeylerin miktarı arttıkça, bu incinmeyi, kırılmayı önlemek için daha fazla fantastik ve büyüsel eğilimlere sarılmaktadırlar. Günümüzde giderek artan bilimsel gerçeklik ispat buldukça, fantastik alan küçülmektedir. Bilimsel gerçeklik bu kişilerin narsistik füzyonunu kırıyor. Bu kırılmayla baş etmenin bir yolu olarak da belli ideolojik fraksiyonlara, inanç,tarikat ve dini örgütlere katılım artabiliyor. Bilinmeyene sahip çıkmak, kişide mutlak güce ulaşmanın ve sahip olabilmenin bir yoludur.

Narsizm Tedavisi Mümkün mü ?

Narsistik kişilik yapısına sahip bireylerin psikolojik yardım arayışları her ne kadar düşük olsa da, bir şekilde terapiye başvurabiliyorlar. İnsanların özellikle ruhsal sorunları için psikolog, psikiyatriste ve psikoterapiste başvurmaları kişilik yapıları etkiler.  Terapiye baş vurmak, narsistik füzyonunu kıracağından; daha çok medyum, falcı, biyoenerji uzmanına başvurarak bahsettiğimiz narsisistik incinmelerini önlemiş oluyorlar.

Narsizim Nedir, Narsistik Kişilik Bozukluğu, narsist ne demek, narsist kişilik nedir gibi soruların daha detaylı cevabını bir dahaki yazımızda hazırlayacağız. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için, Antalya psikoloji sitemizi izlemeye devam edin.

 

©2019 Klinik Psikolog, Psikoterapist, Ali Bıçak, Tüm Hakları Gizlidir.

Antalya Psikoloji içeriğini sürekli yeniler, yeni içerikler üretmeye devam eder.